Projectmanagement

Project- en programmamanagement

Het is onmogelijk grote veranderingstrajecten of -projecten te implementeren zonder daarbij gebruik te maken van ervaren project- of programmamanagers. Het wijzigen van processen is voor de meeste bedrijven immers geen alledaagse aangelegenheid.

Om projecten tot een succesvol einde te brengen is het niet alleen van belang dat vooraf duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, maar ook dat tijdens het project de juiste keuzes worden gemaakt en dat alle betrokkenen de gemaakte afspraken en planning nakomen.

Maar welke expertise heeft u hiervoor nodig? Hoe kan een project- of programmaorganisatie worden gestructureerd? Wie stelt het plan van aanpak op en wat moet er in staan? Waar haal ik mensen vandaan met de juiste competenties?

De project- en programmamanagers van ProManIT helpen u verder. Zij hebben ervaring met verschillende methodieken en zijn daardoor in staat zich aan te passen aan de methodiek van uw voorkeur, bijvoorbeeld Prince2. Bij onze aanpak staat centraal dat doelen, inspanningen en middelen samenhangend worden aangestuurd. Alleen dan kunnen alle betrokken aspecten optimaal op elkaar worden afgestemd.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.